Stokken

Klubben disponerer et hus på Stokken.
Dette kan leies av medlemmer eller gjesteklubber. Overnatting i stua, på loftet og i sjøbua.

Google Maps her.